Embriyo Dondurma

Embriyo dondurma başarısı embriyonun gamet hücrelerine göre daha stabil bir yapı olması ve son dönemlerde hızlı dondurma tekniği ile çözünme sonrası embriyo sağ kalım yüzdelerinin %60-80’lere ulaşmasıdır. Canlı doğum oranları artık günümüzde donmuş embriyo başına neredeyse taze embriyo oranlarına yaklaşmıştır.