Micro Tese / Tesa

Menide hiç canlı sperm bulunmaması durumuna azospermi denmektedir. Bir erkeğin menisinde hiç sperm olmaması sperm kanallarının tıkanıklığına (obstrüktif azospermi) veya nonobstruktif bir takım değişik nedenlere bağlı olabilir. Azospermi durumunda sperm elde etmek için obstrüktif ve nonobstrüktif azosperminin birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Bu epididimal alanda sperm aramak için yapılacak yöntem açısından önemlidir.

TESA Yöntemi
Azospermi, sperm kanallarının tıkanıklığına bağlıdır. Bu durumda ince bir iğneyle tıkalı olan kanallara ya da testis dokusu içine girilerek küçük parçalar alınır. Takiben bu parçalar içinde sperm aranır. TESA denilen epididimal aspirasyon işlemi düşük komplikasyon riski taşır ve işlem sırasında hastalarımıza acı hissetmelerini engellemek amacıyla lokal anestezi uygulanmaktadır.

TESE-Mikro TESE Yöntemi
TESE, testisten biyopsi ile sperm elde edilmesi anlamına gelmektedir. Testislerde değişik bölgelerden küçük kesitler alınmakta ve elde edilen testis dokusu laboratuvarda mikroskop altında incelenerek sperm aranmaktadır. Mikro TESE yönteminde ise cerrahi işlem sırasında mikroskop kullanılmakta ve testislere verilen zarar en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Mikro TESE işleminde sperm üreten kanallar mikroskop altında büyütülerek net şekilde görülür ve daha geniş görünen kanallar belirlenerek cerrah tarafından toplanır. TESE sonrası hastaların yüzde 50'sinden fazlasında sperm elde etmek mümkündür.